הבנק מייצג את עצמו,
אני אייצג אתכם.

כרטיס הביקור שלי - אני מציע לכם ייעוץ וטיפול בנושאים הבאים:

 • יעוץ וטיפול באישור הלוואה מגובת משכנתא, לרכישת דירה או בית, או לרכישת מגרש ובניית בית מגורים צמוד קרקע.
 •  ייעוץ וטיפול באישור הלוואה מגובת משכנתא לכל מטרה שאינה דיור, כנגד שעבוד דירה או נכס דלא ניידי אחר.
 • מחזור משכנתא קיימת.
 • לקבוצות רכישה: ייעוץ וטיפול באישור הלוואה מגובת משכנתא לרכישת הקרקע, הקמת מסגרת אשראי בנקאי למימון הבנייה וטיפול באישור הלוואות פרטניות לכל אחד מחברי הקבוצה.
 • ייעוץ וטפול באישור ליווי פיננסי בנקאי לבניית בנייני מגורים (בתים משותפים או צמודי קרקע), מבנים עסקיים (בנייני משרדים, מרכזים מסחריים, מבני תעשייה) - לחברות בנייה, קבלנים, בעלי קרקע בעסקות קומבינציה או בבנייה עצמית של פרויקט וליזמים. 
 • ייעוץ וטיפול באישור הלוואה מגובת משכנתא, לרכישה של נכס עסקי (משרד, חנות, מבנה מסחרי, מבנה תעשייתי וכיוצ"ב), כנגד שעבוד הנכס הנרכש.
 • ייעוץ וטיפול באישור הלוואה מגובת משכנתא, לרכישת מגרש ולבנייה של מבנה עסקי (בית משרדים, מבנה מסחרי, מבנה תעשייתי), כנגד שעבוד הנכס.
 • הסדרים עם בנקים לפרישָֹת חובות.

כרטיס הביקור שלי – מה זה אומר?

הצגתי בפניכם את עצמי, קראתם אודותי, סיפרתי באתר זה את קורות חיי המקצועיים, סקרתי את הכשרתי ואת הניסיון שצברתי כעובד ציבור – כמזכיר העיר באר שבע בשנותיה הראשונות, כמנהל בכיר בתפקידים מגוונים בגדול הבנקים למשכנתאות בישראל במשך 28 שנים, כיועץ עצמאי למימון ולמשכנתאות ב-22 השנים האחרונות. אלה פרקי השירות המקצועי, בו אני בקיא, אותו אני מכיר על בוריו ובו אני מוכר. זכיתי להיות בין אחרוני הדור הראשון של היועצים למימון ולמשכנתאות בישראל, שבאו מתוך בכירי הבנקאות למשכנתאות - ושעדיין פעיל.
 

אחסוך לכן ולכם זמן יקר - וכסף רב

כיועץ אישי למימון ולמשכנתאות - אאתר את צרכיכם הספציפיים, אפעל בהתאם למטרותיכם - האישיות או העסקיות ואבנה עמכם ועבורכם תיק בקשה להלוואה מגובת משכנתא.  אעשה עבורכם סקר שוק וכמיטב יכולתי אפעל לגיוס הסכום הדרוש לכם, בתנאים הטובים ביותר האפשריים בנסיבות הזמן, כפוף ליכולותיכם הכלכליות ולביטחונות המוצעים על ידיכם וכמובן – לאישור הבנק.
אקיים עמכם פגישת ייעוץ ראשונה – חינם! אפגש עמכם לפגישת היכרות ולפגישות עבודה - בכל מקום הנוח לכם.

אם אתם ואתן -

 • זוג צעיר העומד לרכוש את דירתו הראשונה;
 • עולים חדשים המתכננים לרכוש דירה ראשונה בישראל, לכם ולבני משפחתכם;
 • משפרי דיור המבקשים להחליף את דירתכם הקטנה בדירה חליפית מרווחת יותר, לכם \  ולמשפחתכם המתרחבת;                                

אם אם ואתן -

 • זכאי משרד הבינוי והשיכון, חסרי דיור בבעלותכם;
 • משפחה הרוכשת דירה, בונה או רוכשת בית צמוד קרקע ולצדו חלקת גינה ירוקה ופורחת,
 • הורים הרוכשים בכספי חסכונותיכם, דירה המיועדת לבן או לבת שבגרו, והעומדים בפני    יציאה לחיים עצמאיים, דירה אשר תשמש להם למגוריהם, או כנכס מניב שיממן מגורים    במקום אחר;
 • אם החלטתם לרכוש דירה או בית, גייסתם את ההון העצמי הדרוש לרכישתה, ודרושה לכם להשלמת ההון הדרוש משכנתא, לשם גישור על פער המימון, שבין מחיר הדירה שאתם רוכשים, לבין ההון העצמי העומד לרשותכם –אטפל באישור ובביצוע המשכנתא שתגשר על הפער הזה.
 • אם התבססתם מבחינה כלכלית, ובידיכם הון עצמי ואתם מתכננים לרכוש דירה או דירות כהשקעה - נוסף/ות על דירת או על בית מגוריכם, ולשם מימון נוסף לרכישתם אתם    מבקשים לקבל משכנתא;   
 • אם אתם תושבי חוץ, הרוכשים דירה או בית בישראל, ומחפשים נציגים אמינים שיטפלו בצד הפיננסי של הרכישה, לרבות הגשת כקשות לבנקים, טיפול באישורן, בסכום הדרוש לכם, בתנאים מועדפים  התואמים את צרכיכם ויכולותיכם וליווי אישי הליכי במהלך הביצוע. 
 • אם אתם ואתן - יזמים,  קבלנים  או  בעלי  קרקע, וזקוקים לליווי פיננסי בנקאי לבניית    פרויקט דירות,  משרדים או עסקים;
 • מבקשים  מימון  לרכישת הקרקע, לפיתוח התשתיות ולמימון עלויות הבנייה, לרבות עלויות התכנון, תשלום היטל ההשבחה,  אגרות  הבנייה  והיתר הבנייה,  ובכוונתכם  להקים את הפרויקט בכוחות עצמכם
 • אם דרוש לכם הון להשקעות ולפיתוח עסקים;
 • אם אתם מבקשים "משכנתא הפוכה" לגיל השלישי",  ללא החזרים  חודשיים וללא  מועד  פירעון קבוע מראש, כנגד שעבוד דירה או בית שבבעלותכם;
 • אם אתם רוכשים או בונים בית בישוב קהילתי;
 • אם אתם רוכשים דירה או בונים בית  במסגרת קבוצת רכישה;
 • אם אתם בעלי נחלה במושב או במגזר החקלאי הפרטי, ואתם מתכננים להרחיב את ביתכם, או לערוך בו שיפוצים, או לבנות בית לילדים בשטח הנחלה, או בהרחבה, או לפתח ולהרחיב ענפים  יצרניים במשקכם כנגד שעבוד הנחלה;
 • או אם אתם זקוקים  למימון לכל מטרה אחרת, כנגד שעבוד דירה, בית או נכס בבעלותכם;  
או אם רצונכם למחזר משכנתא קיימת, לבנות תכנית מימון לרכישה או לבנייה, המתאימה למטרותיכם והולמת את יכולת ההחזר שלכם לאורך זמן; לקבל ייעוץ מקצועי, המבוסס על ידע מצטבר וניסיון רב, לעשיית סקר השוואתי בין בנקים, להכנת תיק בקשה ערוך ומפורט בדרך מקצועית, לטיפול באישור בקשתכם ולהגשת סיוע בביצוע ההלוואה - אגייס עבורכם את הסכום הדרוש לכם, בתנאים הטובים ביותר בנסיבות הזמן – כפוף ליכולותיכם    הכלכליות, לביטחונות המוצעים על ידיכם, לבחינת הבנק ולאישורו.

אשמח אם תפנו אלי לתיאום פגישת היכרות, ללא התחייבות וללא עלויות.

לסיכום  - אתם מבקשים משכנתא לרכישת דירה, או לכל מטרה אחרת, כנגד שעבוד דירת מגורים או נדל"ן אחר;
 
אתם בעלי קרקע ו/או  יזמים, קבלנים, חברות בנייה או יחידים, המתכננים להקים פרויקט בנייה למגורים, ומבקשים הקמת מסגרת כספית בנקאית , ("ליווי פיננסי בנקאי לבנייה"), למימון עלויות הפרויקט, ולמתן ערבויות  בנקאיות, עפ"י חוק המכר (דירות), להבטחת השקעותיהם של רוכשי הדירות שבתכניתכם לבנות;    
 
אתם מבקשים מקור להשלמת ההון העצמי, הנדרש ע"י הבנקים במסגרת הליווי הפיננסי לבנייה;  אתם מבקשים הלוואה המובטחת במשכנתא, למטרת רכישת הקרקע, פיתוח התשתיות ומימון עלויות הבנייה;
אתם מבקשים לגייס הון להשקעות בעסקים קטנים ובינוניים, לפיתוח עסק קיים או לכל מטרה עסקית אחרת,כנגד בטוחות נכסיות;
 
מבקשים למחזר משכנתא קיימת בתנאים משופרים;
 
מבקשים סיוע מקצועי לניהול מו"מ להסדר עם בנק, לשם סילוק פיגורים בתשלומי המשכנתא;
אתם מבקשים משכנתא הפוכה לגיל השלישי, כנגד שעבוד דירתכם או ביתכם, ללא החזרים שוטפים וללא תאריך פירעון;
 
אתם בעלי נחלה במושב, או במגזר החקלאי הפרטי, ומבקשים מימון לבניית בית בנחלה או  בהרחבה, או לפיתוח המשק, כנגד שעבוד  הנחלה; או זקוקים למשכנתא, למטרת בנייה או לרכישת בית מגורים  צמוד קרקע בישוב כפרי, או בשכונה קהילתית;
 
אתם מייצגים קבוצת רכישה ומבקשים סיוע מקצועי וטיפול באישור מסגרת בנקאית, למימון רכישת הקרקע ולעלויות בניית פרויקט הדירות לחברי הקבוצה, ולטיפול באישור ההלוואות הפרטניות על ידי הבנק המלַווה - לחברי הקבוצה;
אעמיד לרשותכם את יכולותַי המקצועיות ואת ניסיוני הרב בתחום זה. אם תבחרו בי להיות לכם יועץ - אייצג אתכם במלוא הנאמנות, ביכולת מקצועית מוכחת ועם ניסיון מצטבר, כבכיר בעבר במשך שנים רבות  בבנק למשכנתאות, ומראשוני היועצים למימון ולמשכנתאות בישראל .                                                

השירותים שאגיש לכם:

 1. אכין תכנית מימון, אישית או עסקית, לפי העניין, לגישור על פער המימון, שבין ההון העצמי העומד לרשותכם – לבין מחיר הנכס שאתם עומדים  לרכוש או לבנות. המימון יבוא ממקורות בנקאיים, או חוץ בנקאיים מוכרים, כהלוואה מגובת משכנתא לתקופה ארוכה
 2. אקשיב לכם, אלמד את בקשתכם, אנתח את יכולותיכם לעמוד בהתחייבויותיכם הכספיות      לאורך זמן ואתכנן יחד עמכם את פרטי ההלוואה המבוקשת: הסכום הדרוש לכם לביצוע      העסקה, תקופת ההלוואה והמסלולים המועדפים עליכם.
  לאחר שייקבעו מרכיבי ההלוואה המבוקשת, דהיינו סכומה, תקופתה, מסלוליה ועריך את גובה ההחזר החודשי, נחשב את ההכנסה החודשית הפנויה שלכם ונבדוק את יכולתכם לעמוד בתשלומים  החודשיים לאורך תקופת ההלוואה.

אלווה אתכם לאורך כל הדרך אל הבנק.

 1. אהיה לכם יועץ אישי למימון העסקה, בכל הדרך אל הבנק. אטפל בהכנת תיק בקשתכם למימון, אגיש אותו לבנקים שנבחרו לכך, אנהל משא ומתן, אטפל באישור ההלוואה   המבוקשת ואסייע בתהליך ביצועה. זו תהיה עבודת צוות: אני אייעץ ואטפל באישור הבקשה ואסייע בביצועה - אתם תקבלו את ההחלטות לפיהן אפעל, כדי שבסופו של התהליך תקבלו את ההלוואה הרצויה לכם – ככל הניתן.
 
< לעמוד הקודם