5.1:  נהלים למתן הלוואות לדיור:

בנק ישראל, המפקח על הבנקים, נוהל בנקאי תקין,

 

5.2. מגבלות למתן הלוואות לדיור:

בנק ישראל, המפקח על הבנקים, נוהל בנקאי תקין:    
< לעמוד הקודם