מאת: עודד איתן.
 
במאמר שפורסם באתר זה כתבנו:
"הַקפידו על ביצוע התשלומים החודשיים ע"ח פירעון המשכנתא – במועדם.פיגור בתשלומים יהווה הפרה של הסכם ההלוואה. ראוי לזכור כי כל פיגור יישא ריבית פיגורים מֵרָבית. פיגור תדיר יביא בעקבותיו נקיטת אמצעי אכיפה נגד הלווים ע"י הבנק, לתביעות משפטיות, פתיחת תיקים בהוצאה לפועל, עיקולים, כינוס נכסים, צַו פינוי מהנכס המשועבד ומכירתו באילוץ ובהפסד".
כל אלה כרוכים באי נעימויות, בעגמת נפש, בהוצאות משפטיות, בתשלומי שכר טרחת עורכי הדין ובהפסד כספי ניכר.
אז מה עושים כשבכל זאת קשה, כאשר חלו תמורות בלתי צפויות במצבכם הכלכלי? כאשר ההכנסות האישיות, המשפחתיות או העסקיות פחתו במידה ניכרת, וחֶרֶף הידוק החגורה וצמצום בהוצאות – אתם מתקַשים לעמוד  בהתחייבויותיכם הכספיות? 
כאשר החוב לבנק - הלוואה המובטחת במשכנתא או אשראי בנקאי עסקי או אחר, מדידים שינה מעיניכם;  כאשרהתשלומים החודשיים על חשבון פירעון החוב לבנק נעשים בלתי סדירים; כאשר מדי חודש בחודשו הוראת הקבע לבנק "מגמגמת"; כאשר אתם מקבלים מכתב התראה מאת עורך הדין של הבנק, והמושגים "פיגורים בהלוואה", "ריבית פיגורים", "נאלץ לצערנו...", תביעה משפטית", "פסק דין", "הוצאה לפועל", "כונס נכסים", "מימוש משכנתא", "הליכי פשיטת רגל",  שזורים בלשון אדיבה ומנומסת אך תקיפה במכתבו -  הֶיו דרוכים !!!
אין זו בושה.במהלך  פעילות  כלכלית  משפחתית וניהול משק  בית, או במהלך שנות  עבודה כשכיר, או במסגרת פעילות כעצמאי – כעוסק מורשה, כבעל מקצוע חופשי, או כבעל מפעל, כחקלאי המפעיל נחלה חקלאית או בכל עיסוק אחר – קיימות תקופות של גֶאות, כמו גם של שֶפֶל וקשיים.
אל תטאטאו את הבעיות אל מתחת לשטיח!אל תאמרו – לכשאפָנה אֶשנה, שמא לא תיפָנה. אל תצפו לנס! אל תמתינו להתראת עורך הדין של הבנק ולפתיחת הליכי אכיפה נגדכם. הַקדימו תרופה למכה!
כאשר מתהווים קשיים כלכליים – בין אם באו בחטףובין אם התהוו בהדרגה,  כשאתם  מתקשים בתשלום התחייבויותיכם הכספיות כסִדרן– אל תמתינו: צרו קשר עם הבנקוקיבעו פגישה עם מנהל הסניף, או עם בעל סמכות אחר, העוסק באשראי או בגבייה.
 מגמתכם היא להגיע להסדר עם הבנק,להפחית את גובה התשלומים החודשיים ולהיחלץ מן הלחץ. עליכם לחשוף בפני הבנק את הקשיים הכלכליים שנתקלתם בהם,  להסביר כיצד ומדוע ולשכנע שאינכם סרבני תשלום, המתחמקים מעמידה בהתחייבויותיכם. ספרו על מצבכם. אין זה מעמד קל:  אתם הרי  האמנתם כל כך ביכולותיכם האישיות ו/או העסקיות וביציבותכם הכלכלית. עכשיו אתם נאלצים להודות בפני הבנק, אשר נתן אמון ביכולותיכם והעמיד את כספו לרשותכם, כי תחזיותיכם כשלו! כי ההכנסות קטנו וההוצאות דוחקות ואתם זקוקים להבנה, להסכמה ולהסדר, לפתרון  מוסכם ולזמן להתאושש.
זכרו: בעת משבר חשוב לדַבר, ולדבר עם הבנק! 
אל תלכו לבנק ללא ליווי  יועץ מתאים.
עומדים לרשותכם יועצים מתחומים שונים: עורכי דין, יועצי משכנתאות, יועצים למימון ואחרים. במי תבחרו?
במלוא הצניעות אנו מציעים לכם את שירותינו המקצועיים והנאמנים, גם בתחום זה!
לנו ניסיון רב ורחב בתחום ההסדרים עם בנקים. יעידו על כך אלה מבין לקוחותינו אשר נקלעו לקשיי נזילות והתקשו לעמוד בהתחייבויותיהם הכספיות. אנו הצענו פתרונות הולמים, גשרנו על פערים והגענו להבנה ולהסדר בין הלווים, לבין הגורמים הבנקאיים.  כל הסדר כזה הביא בחשבון את יכולת התשלום הריאלית  של הלווים לבנק, ומנע את השימוש באמצעי אכיפה.  מרחב הזמן הוכיח, כי בדרך זו ניתבנו את הלווים, אשר נקלעו לקשיים, לתהליך של הבראה – והבטחנו הסדר תשלומים ריאלי לבנק.
במשך שנים רבות בעבר היינו,  השותפים ב-"איתן-מילר יועצים למימון",  עודד איתן ומיכאל (מיקי) מילר, חלק מן המערכת הבנקאית - כל אחד מאתנו בבנק בו כיהן כאחד המנהלים. עסקנו כבנקאים בין היתר באישור אשראים בנקאיים, לרבות באישור ובמתן משכנתאות ובגבייתן השוטפת. לאחר פרישתנו מן המערכת הבנקאית  הקמנו את השותפות "איתן מילר יועצים למימון",שותפות הפועלת בכל תחומי המימון ובפרישה ארצית מזה למעלה מעשר שנים.  סייענו לא אחת ללקוחותינו, בגישתנו יוצאת הדופן -  להיחלץ ממצוקות כלכליות זמניות  אליה נקלעו.לקוחותינו קבלו – תחת הנחייתנו, ייעוץ עסקי, תוך גיבוש תכנית לשיפור מצבם הכלכלי או העסקי. הסתייענו לעתים בגורמים מקצועיים נוספים, לשם גיבוש תכנית ספציפית לניהול  עסק או משק  בית, לפי העניין. הגשנו לבנקים הנוגעים בדבר, בשם לקוחותינו, תכניות והערכות מקצועיות לשיקום מצבם הכלכלי ו/או העסקי.  היה חשוב   ביותר  לבחון באופן בלתי תלוי את אפשרויותיהם הריאליות של לקוחותינו, לצאת מן המשבר. 
במקום שהיינו משוכנעים מעבר לכל צל של ספק, כי השיקום ריאלי ואפשרי, וכי ניתן להחזיר לקוחות אלה  לפעילות כלכלית תקינה,  אשר תאפשר להם  לעמוד בהתחייבויותיהם כלפי הבנק בעתיד הנראה לעין – שכנענו גם את הבנק.       
באתר זה, במדור "מאמרים" ובמדור "המלצות של לקוחות" – תוכלו למצוא מספר דוגמאות לכך.  
נקלעתם לקשיים?
היו ערים לבחינת מצבכם הכספי, האישי והמשפחתי, או העסקי. בחנו את מהלך העסקים שלכם, או את חשבון הכנסותיכם והוצאותיכם, לרבות התחייבויותיכם הכספיות לאורך זמן - באופן שוטף:  אם  אתם  מתקשים  לעמוד  בתשלום  החודשי  ע"ח  פירעון  המשכנתא,  או  בפירעון  כל  סוג  אחר  של  אשראי   והתחייבות ,  אל  תמתינו!    פנו אלינו להתייעצות.  אנו נבחן את מצבכם, נייעץ לכם, נגיע עמכם להחלטות, ננהל משא ומתן עם הבנק על הסדר מתאים ונגיע עמו להסכם.   אנו נפעל להגיע להסדר עם הבנק,  במסגרתו אפשר שתינתן לכם הזדמנות ואפשרות להתאושש ולעמוד בהתחייבויותיכם  - כבעבר.
חובה עלינו לומר כאן:  לעתים,במסגרת עשיית הסדרים,  צריכים שני הצדדים להתפשר.   אין פתרונות אידיאליים. לעתים תיאלצו להגיע לפשרות קשות, ואולי אף הבנק יעשה כך.
בעשיית הסדרים עם בנקים ישנו אינטרס משותף לשני הצדדים:
אתה, הלקוח  נקלעת לקשיים שלא בטובתך. אתה מאמין, כי  במהלך תקופת ההסדר עם הבנק, תחלץ  מן הקשיים וכי כל הדרוש לך הוא פסק זמן, הבנה לבעיותיך,  הקלה בתשלומים החודשיים והימנעות מנקיטה באמצעי אכיפה .  אתה - באמת ובתמים, שואף לעמוד בהתחייבויותיך בסדירות, ואתה מאמין כי תחלץ מהקשיים שנקלעת אליהם, בפרק זמן סביר. אתה רק מבקש מן הבנק שיגלה הבנה לבעיותיך, כי הרי זהו גם האינטרס של הבנק – לסייע לך  לחזור למסלול יכולת תשלום חובותיך, ובכך להבטיח את ההמשך הסדיר של תשלומיך, במידת האפשר. 
הבנק, מטבע הדברים, נדרך!  בעלי המניות של הבנק ומנהליו,  הסמיכו את פקידיו   המטפלים בחשבונך, הלקוח, לאשר לך משכנתא או אשראי עסקי או אחר, לתקופה ארוכה, בתנאים שהוסכמו ביניכם, מתוך מתן אמון ביכולותיך לעמוד בהתחייבויותיך לאורך תקופת ההלוואה. והנה אתה  בא לבנק ומעיד  על עצמך, כי משהו השתבש!
כאן אנו מציעים לך את שרותינו!
רבות הן הסיבות לתנודות ולשינויים ביכולת ההחזר של לווים, בין אם מדובר במשקי בית המשלמים משכנתא, או בבעלי מקצועות  חופשיים  ואנשי עסקים המשלמים חובותיהם לבנקים.
לדוגמא: זוג צעיר, אשר זה עתה נישא,רוכש את דירתו הראשונה. הוא מגייס הון עצמי מחסכונותיו, ואולי אף נעזר בתמיכה משפחתית של ההורים. את פער המימון שבין מחיר הדירה לבין ההון העצמי שצבר,  מגייסת המשפחה הצעירה מן הבנק - כמשכנתא.  לאיש מבני הזוג לא הייתה דירה בבעלותו,  קודם למועד נישואיו,  ועל פי כללי משרד הבינוי והשיכון ונתוניהם האישיים והמשפחתיים, בני הזוג ייהנו – במסגרת  תכניות  הסיוע הכספי של המשרד לרכישת דירה. מקור מימון זה יהיה מכספי תקציב המדינה. מקור מימון שני  יהיה מכספי הבנק ובתנאיו – כהלוואה משלימה. הבנק בודק את טיב הנכס הנרכש ושוויו, שהרי נכס זה ישמש לבנק כבטוחה נכסית, להבטחת פירעון המשכנתא. באותה מידה של חשיבות, בודק הבנק את יכולת ההחזר של הזוג הצעיר - לאורך זמן. לעניין זה מתייחס הבנק להכנסותיהם הפנויות נטו של שני בני הזוג, לעיסוקיהם, מקצועותיהם ומקורות הכנסתם, מעריך את פוטנציאל השיפור במצבם הכלכלי, כמשק בית וכתא משפחתי היוצר הכנסה במהלך הצבירה של שנות ניסיון ווותק. כך  יקבע הבנק סופית את סכום ההלוואה שיאשר ללווים ואת תקופתה, תנאיה וגובה התשלום החודשי.
במהלך השנים גדלה המשפחה, נולדים ילדים במזל טוב והאם הצעירה, בעצה אחת עם בעלה, מחליטה לצאת למספר שנות חופשה מעבודתה ולהתמסר לגידול ילדיה. בנקודת זמן זו פוחתות ההכנסות החודשיות נטו של המשפחה - כשיעור הכנסתה נטו של האם, למשך מספר שנים – "עד שיגדלו הילדים". מאידך –  הוצאותיו של  משק הבית גדלו. הבעל אמנם מתקדם בעבודתו ו/או בעיסוקיו, אך העדר מקור ההכנסה מעבודת אשתו מורגש.   עובדה זו  באה לידי ביטוי חריף ביכולת ההחזר של המשכנתא. ואת ההמשך אפשר לשער.
ונניח שאירע מיתון כלכלי בארץ. ואולי  פרצה מלחמה חלילה. ואפשר שאחד מבני הזוג פוטר מעבודתו וחולף זמן עד השתלבותו במקום עבודה חליפי.  ואולי אחד הלווים עוסק במקצוע חופשי, או שהוא עוסק מורשה בכל מקצוע אחר, או איש עסקים, והענף שבו הוא עוסק, או העסק שלו, נקלע לקשיים, מסיבות של תחרות או משבר ענפי, מקומי או גלובלי.  תזרים ההכנסות במקרים כאלה ואחרים הואט, אך תחזית ההוצאות מתממשת בדייקנות, על אף הנקיטה באמצעי ההתייעלות, – כי הרי צריך להחזיק את העסק "מעל פני המים". ואולי  נפל, חלילה, אחד מבני המשפחה למשכב ויש לממן הוצאות משמעותיות בלתי צפויות? 
מה אז? בהקשר שלנו – נכנסים הלווים  לקשיים בגיוס הסכום הדרוש, להחזר החודשי הסדיר של חובותיהם לבנקים!
זִכרו!   אם לא תִפנו אל הבנק מבעוד מועד וביוזמתכם, לשם מציאת פתרון מוסכם למצוקתכם הזמנית, הבנק יראה עצמו חופשי, לאחר משלוח התראות בכתב, לנקוט נגדכם באמצעי אכיפה, כדי להבטיח לעצמו את החזר ההלוואה. אם יגיע הבנק למסקנה, כי החזר יתרת הלוואתכם נמצא בסיכון חמור,  בעקבות הפיגור המצטבר בתשלומי הלוואתכם – הוא יגיש נגדכם תביעה משפטית להחזר המיידי של  סכום הפיגור. אם סכום הפיגור המצטבר לא ישולם – יעמיד הבנק את יתרת ההלוואה לפירעון מיידי. משיפעיל הבנק אמצעי אכיפה -  אתם תאבדו שליטה על מהלך העניינים, תכנסו לעמדת התגוננות ולהוצאות ניכרות, שיכולתם להימנע מהן.  ואיזהו חכם - הרואה את הנולד.   
ביניכם  לבין הבנק נכרת הסכם הלוואה,    הקובע  את זכויותיהם ואת חובותיהם של  הצדדים להסכם –  אתם  והבנק.  פיגורים תדירים בתשלומים החודשיים ע"ח פירעון ההלוואה, מהווים הפרה יסודית של הסכם ההלוואה. מה יַעשה הבנק כאשר יחשוש, כי המשך פירעון חובכם נתון בסכנה?
אלה הפעולות ואמצעי האכיפה,  העומדים לרשותו של הבנק, בהתאם לחוק ולהסכם ההלוואה, אותן ניתן למנוע:
* טיפול בגביית הפיגור או יתרת ההלוואה ע"י עורך דין:  הבנק ימסור את תיק גביית הפיגור בהלוואתכם, לעורך דין חיצוני,  המייצג אותו  בתחום גביית חובות לווים. עורך הדין, מתוקף ייפוי הכוח שקיבל מאת הבנק, ישלח אליכם מכתב התראה,  בו ייתן לכם פרק זמן קצוב לסילוק הפיגור.  משלב זה מתחיל עורך הדין לחשב את שכר טרחתו – אותו אתם תאלצו לשלם, בסופו של דבר.  עדיין ניתנת לכם ההזדמנות להגיע להסדר עם הבנק ביחס לפיגורים שהצטברו בחשבון הלוואתכם – אך (בדרך כלל) רק באמצעות עורך הדין החיצוני.  כאן כבר מגלגל  מחשב הבנק את כדור השלג, ומחשב את ריבית הפיגורים אשר  בה יחויב חשבון הלוואתכם ואת הריבית דריבית עליה. ראוי לדעת: ריבית הפיגורים עלולה להגיע לכדי פי שלושה או פי ארבעה, מהריבית אותה שילמתם במסגרת תשלומיכם הסדירים ע"ח פירעון ההלוואה.
* תביעה משפטית:  בהעדר הסדר מוסכם, יגיש עורך הדין בשם הבנק תביעה משפטית, בדרך כלל  בסדר דין מקוצר, לפירעון סכום הפיגורים שהצטבר עד למועד הגשת התביעה, בתוספת ריבית הפיגורים, הפרשי ההצמדה, שכר טרחת עורך הדין והוצאות המשפט. המיוחד בהליך של סדר דין מקוצר הוא, שלנתבע לא מוקנית זכות אוטומטית להגיש כתב הגנה. אם הנתבע לא הגיש בקשת רשות להתגונן תוך חודש ימים מיום קבלת התביעה, או אם בקשתו נדחתה, יפסוק בית המשפט לטובת התובע. לבנק הרשות הקבועה בחוק להגיש תביעה בסדר דין מקוצר, מכוח הסכם ההלוואה, שטר המשכנתא או הערת אזהרה על התחייבות לרשום משכנתא. תביעה בסדר דין מקוצר חייבת להיות בסכום קצוב, אשר אינו לכאורה שָנוי במחלוקת. הנתבע בסדר דין מקוצר נמצא בעמדת נחיתות משמעותית מלכתחילה. אם אושרה בקשת הנתבע להתגונן בסדר דין מקוצר , יהיה עליו לשכור שירותי עורך דין מטעמו – והרי לכם הוצאה נוספת.
* פסק דין:  תוך פרק זמן קצר, אם לא קבלתם רשות להתגונן, או אם קבלתם רשות להתגונן – אך לא שכנעתם את בית המשפט בנימוקיכם, יפסוק בית המשפט את פסיקתו וייתן נגדכם פסק דין, לפיו יהיה עליכם לשלם לבנק את סכום התביעה, בצירוף ריבית והצמדה עד ליום הפירעון בפועל, ובצירוף שכר טרחה והוצאות. גם כאן אפשר לנהל מו"מ עם בא כוח הבנק על פריסת התשלומים, אך אז בוודאי תשאלו את עצמכם – מדוע לא עשינו זאת מראש וביוזמתנו,שהרי כך היינו חוסכים לעצמנו את הטרדה, אבדן ימי עבודה, עוגמת הנפש, הוצאות בית המשפט ואת שכר טרחת עורכי הדין, אלה שייצגו אותנו ואלה שייצגו את הבנק? 
*פתיחת תיק הוצאה לפועל: ההוצאה לפועל הוא הליך, המשמש אדם או תאגיד (כמו בנק), לשם מימוש פסק דין שניתן לטובתו ע"י בית המשפט, וכן למימוש משכנתא או התחייבויות  כספיות אחרות. 30 יום מיום קבלת התראה מאת הבנק כי – בעקבות מתן פסק הדין, ואם לא תשלמו במהלכן את חוב הפיגורים, או את יתרת ההלוואה – הכל לפי העניין - בדעתו לפתוח נגדכם תיק הוצאה לפועל, כדי לאכוף עליכם את תשלום החוב. מעבר להליכי ההוצאה לפועל  "השגרתיים", כמו עיקול מיטלטליכם, מכוניתכם, חשבונות הבנק שלכם, עיקול מקרקעין שבבעלותכם, הוצאת צו עיכוב יציאה את הארץ, צו מאסר, איסור החזקה ושימוש ברישיון נהיגה, אישור שימוש בכרטיס אשראי וכיוצ"ב – יפנה הבנק אל ראש ההוצאה לפועל בבקשה לאשר את מימוש המשכנתא הרשומה לטובתו על דירת מגוריכם, או על נכס אחר.  הבקשה תוגש תחילה לביצוע החוב שבפיגור והלווים יוזהרו, כי אם לא יפַרָע מלוא החוב שבפיגור בפרק הזמן שהוקצב לכך – יהיה הבנק זכאי להעמיד את כל יתרת ההלוואה לפירעון, ולפרעה מהתמורה שתתקבל ממכירת הנכס המשועבד לו.   
* אמצעים נוספים העומדים לרשות הבנק  הם כינוס כל נכסי החייבים ומינוי כונס נכסים ע"י בית המשפט. כונס הנכסים ינהל את נכסי החייבים, במגמה ליצור באמצעותם הכנסה שתשמש לפירעון החוב, לרבות מימוש המשכנתא ומכירת הנכס המשועבד.
מדוע אני מספר לכם כל זאת?  
חשוב שתדעו:
אפשר למנוע כל אלה.  אכן, לא תמיד ניתן להימנע מקשיים כלכליים, משפל בהכנסות, מצמצום הרווחיות בעסק, ממחסור באמצעים כספים נזילים, מצמצום בהכנסות המשפחה. הדבר מעיק, אנו יודעים: יש לממן את ההוצאות השוטפות של המשפחה, לגדל את הילדים, לספק את צרכיהם. הייתם רוצים לעמוד בהתחייבויות הכספיות, האישיות או העסקיות. יש לשלם את המשכנתא, לפרוע את החובות לבנקים.    
 אל תהססו! דברו אתנו!  אנו מקווים שנוכל לעזור לכם למצוא פתרונות ולהגיע להסדר עם הבנקים וזכאים אחרים.  רכשנו ניסיון רב במסגרת ניהול מערכות יחסים בין הבנקים לבין לקוחותיהם -  הן כבנקאים בעבר והן כיועצים למימון ולמשכנתאות כיום. נעשה כל אשר לאל ידינו כדי לעזור לכם. צרו עמנו קשר, נצלו את ניסיוננו הרב ואת כישורינו והכשרתנו.  היינו בנקאים בתפקידים בכירים עשרות שנים. למדנו להכיר את  המערכת הבנקאית, מבפנים ומבחוץ. הגשנו פתרונות יצירתיים, שהיו מקובלים על הבנקים,  בהתחשב בנסיבות הכספיות המיוחדות, אליהן נקלעו רבים וטובים מבין ציבור הצרכנים והלקוחות.   
אנו באמת ובתמים מאמינים, כי נוכל לעזור לכם.
הסדר עם הבנקים  מגמתו לשלם לבנק תשלומים מוקטנים על חשבון פירעון התחייבויותיכם,  אשר תוכלו לעמוד בהם בתקופת הביניים, עד לשיקום מצבכם הכספי והכלכלי. אפשר שהדבר ידרוש שינויים באורח חייכם, מאמץ משותף, יצירתיות, נחישות וקבלת החלטות – קשות לעתים. אנו נעזור לכם בבחינת האפשרויות הריאליות העומדות בפניכם ואנו מאמינים כי הבנק יקשיב  להמלצותינו, במגמה להגיע להסדר עמכם, אשר תוכלו לעמוד בו  עד  שתעמדו מחדש על רגליים מוצקות.
יש לנו  יסוד מוצק להאמין, כי נוכל לעזור לכם. נַסו אותנו! 
נשמח לעמוד לשרותכם, צרו איתנו קשר עוד היום! 
 
שם:
דוא"ל:
טלפון:
הערות: