13.1. הגדרות.

כותב בנק מזרחי-טפחות באתר האינטרנט שלו, ואני מצטט:
"גרירת משכנתא היא העברת שיעבוד מנכס אחד לנכס אחר. הגרירה מתבצעת, בדרך כלל, כאשר מוכרים דירה ישנה וקונים דירה חדשה, ולא רוצים לסלק את ההלוואה הקיימת בעת מכירת הדירה.
"במקרים בהם ניתנת הלוואה מכספי הבנק,  תתבצע העברת השעבוד מהדירה הישנה לדירה החדשה בהתאם לשיקולי האשראי ולקריטריונים המקובלים בבנק. במקרים בהם ההלוואה  משולבת גם בהלוואה מכספי המדינה (הלוואת זכאות), גרירת משכנתא נעשית גם בכפוף לקריטריונים ולהנחיות משרד הבינוי והשיכון.
 

​​13.2. רשימת המסמכים הדרושה לאישור ולביצוע גרירת משכנתא

 (אנו מביאים כדוגמא את נוהל בנק מזרחי טפחות לגרירת משכנתא):
"המשפחה גדלה וברצונך למכור את דירתך הנוכחית ולעבור לדירה חדשה. יש עדיין הלוואה עומדת על הדירה הנוכחית ולרכישת הדירה החדשה יש צורך בסכום כסף נוסף?  בנק מזרחי-טפחות  שמח ללוות אותך בתהליך המעבר ולצורך כך ריכזנו עבורך את המידע הנדרש לביצוע גרירת משכנתא. 
"השלבים בגרירת משכנתא דומים לשלבים בביצוע הלוואה רגילה: (מזרחי טפחות. אתר האינטרנט) : "א. הגשת בקשה לקבלת הלוואה, כולל מסמכים הנוגעים ללווים ולעסקה: חוזה רכישה, חוזה  מכירה, נסח רישום או אישור זכויות עדכני של הנכס הנוכחי והנרכש. כדי שהתהליך יהיה פשוט, קצר ויעיל, אנו מציגים בפניך את רשימת המסמכים ההכרחיים שיש להמציא.
"לנוחיותך, סידרנו את רשימת המסמכים בטבלאות הניתנות להדפסה, להדפסה לחצו כאן
 

13.3. "בדיקת הבקשה והמסמכים על ידי הבנק.


13.4. "אישור הבקשה.

במקרים של גרירת כספי הלוואת זכאות,  תנאי ההלוואה עשויים להשתנות במעבר מיישוב ליישוב, בהתאם להנחיות משרד הבינוי והשיכון. ניתן לבקש גם הלוואה נוספת לצורך הרכישה.
 

13.5. "ביצוע פעולות נוספות וצירוף מסמכים נוספים על פי הצורך .

 כגון ביצוע שמאות על הדירה הנרכשת.


13.6. חתימה על הסכם הלוואה חדש.   

במקרים בהם מבוצעת הלוואה נוספת לצורך הרכישה.


13.7.  ביצוע הגרירה בפועל. 

שעבוד נכס חדש ושחרור הנכס הנוכחי משעבודו.
< לעמוד הקודם