ייעוץ וטיפול באישור ובביצוע הלוואה מגובת משכנתא לכל מטרה שאינה דיור כנגד שעבוד דירה או בית מגורים צמוד קרקע, או נכס דלא ניידי אחר.
 

"משכנתא לכל מטרה" מאפשרת שימושים מגוונים בכספי ההלוואה

"משכנתא לכל מטרה" ניתנת כנגד שעבוד דירה או בית מגורים, או נכס דלא ניידי אחר (כפוף להסכמת הבנק או המלווה החוץ בנקאי), למטרות מימון מרובות ומגוונות, למשל:
אם בבעלותכם דירת מגורים, או נכס עסקי או מסחרי, או חלקת קרקע וכיוצ"ב, ואתם זקוקים למימון לכל מטרה שהיא שאיננה דיור, תוכלו להציע נכס זה למלווה כבטוחה נכסית להלוואה. כך תוכלו  לגייס מימון לכל מטרה שתהיה בעיני הבנק או מלווה אחר לגיטימית וחוקית.
אפשר לחלק את המשכנתאות הניתנות לכל מטרה, כנגד שעבוד דירה או בית מגורים, או נכס דלא ניידי אחר, ל-3 יעדים:
  1.  לייצור הכנסה, לדוגמא: ליזמים, קבלנים וחברות קבלניות לבנייה, לשם השלמת הון עצמי לבנייה לכל סוגיה (בנייה למגורים, מבני תעשייה ומלאכה, קניונים / מרכזי קניות, מבני משרדים, בתי מלון, דיור מוגן ועוד); להשקעה בעסק, הקמתו או הרחבתו; לפעילות שוטפת בעסק, לרבות גיוס הון חוזר או רכישת מלאי; לרכישת או לבניית דירות או מבנים עסקיים להשקעה, כנכסים מניבים; לפרישת הלוואות ומסגרות אשראי קצרות מועד שניתנו לעסקים - לתקופה ארוכה; לרכישת כלי רכב לעסקים כמו משאיות; לתשלום מסים לרשויות המס לתקופת ביניים, כמו היטל השבחה ומס שבח בעסקת קומבינציה.
  2. לרכישת מוצרי צריכה, לדוגמא: כלי רכב פרטיים; ריהוט וציוד לדירה; מכשירי תקשורת;
  3. לשיפור איכות חיים, לדוגמא: סיוע לילדים ולהוצאות מחייתם, כמו שכר דירה ושכר לימוד עד להשלמת לימודיהם האוניברסיטאיים וקבלת תואר אקדמי; לנישואי הילדים ולמימון אירוע משפחתי; לנסיעות לחו"ל;, או כל מטרה אחרת שתאושר ע"י המלווה.
הלוואה לכל מטרה מהווה פתרון לגמלאים, אשר עם צאתם לגמלאות פוחתת, בדרך כלל, הכנסתם הפנויה. "המשכנתא ההפוכה" – משכנתא לכל מטרה, המשמשת לגיל השלישי, כנגד שעבוד ביתם או דירתם. זהו מכשיר פיננסי לתקופה בלתי מוגדרת, להשלמת הכנסתם ולשמירה על רמת חיים כבעבר. הלוואה כזו מאפשרת לאוכלוסיה המבוגרת הרוצה להמשיך לגור בביתה או בדירתה, או אף לממן רכישת דירה ב"דיור מוגן", לקבל הלוואה ללא החזרים שוטפים וללא קביעת מועד פירעון מראש.
במות הלווים ייפרע החוב על ידי היורשים, ואם לאו – ע"י התמורה שתתקבל ממכירת הנכס המשועבד. עודף, אם יהיה, יועבר ליורשים, חוסר – יימחק עי ידי הבנק.
לגמלאים שבידיהם יכולת החזר מספקת, עדיף אולי לגייס הלוואה מגובת משכנתא רגילה, להחזירה בתשלומים חודשיים ולא לכַלות את דירתם או את ביתם. כי זאת לדעת: העובדה שתנאי "המשכנתא ההפוכה" אינם מחייבים את הלווים בתשלום חודשי כלשהו, לכל אורך תקופת ההלוואה, יש בה נוחיות רבה,  אך דווקא נוחיות זו מעמיסה על הדירה המשועבדת חוב מצטבר של ריבית דריבית.
אנו נאחל ללווים בריאות שלמה וחיים ארוכים. אולם - בסוף תקופת ההלוואה, (לאחר מות הלווים), אם היורשים לא יפרעו את יתרת ההלוואה מאמצעיהם – תימכר הדירה על ידי הלווים או ע"י הבנק, והתמורה שתתקבל תועבר לפירעון ההלוואה. כאמור – אם יתרת ההלוואה (הקרן והריבית דריבית שהצטברה במשך שנות קיומה של ההלוואה) תהיה גבוהה מהתמורה – ימחק הבנק את היתרה, ועם ההלוואה "הלכה הדירה". 
יש להגדיר את המטרה בעת הגשת הבקשה להלוואה.  הלווה יידרש להוכיחה במסמכים.
מן הראוי לציין, כי בדרך כלל יהיו תנאי הלוואה מגובת משכנתא לכל מטרה, טובים פחות מתנאי המשכנתא לדיור: התקופה תהיה קצרה יותר והריבית גבוהה יותר.
 
צרו קשר, אשמח לענות על כל שאלה
עודד איתן יועץ למימון ולמשכנתאות, רח' חיים בר לב 1/13, נתניה 4246393.
טלפון: 077-3447623;  נייד: 052-2631957;  פקס: 09-8653175  דואר אלקטרוני: eitanoded@bezeqint.net
 
מלאו פרטים בטופס זה ואחזור אליכם בהקדם
< לעמוד הקודם