ייעוץ וטפול באישור ליווי פיננסי בנקאי לבניית בנייני מגורים (בתים משותפים או צמודי קרקע), מבנים עסקיים (בנייני משרדים, מרכזים מסחריים, מבני תעשייה) - לחברות  בנייה, לקבלנים, ליזמים, ולבעלי קרקע בעסקות קומבינציה או בבנייה יזמית של פרויקט בנייה.  
מוצע לכם שירות מקצועי ואישי, עד לסיום הפרויקט וסגירת חשבון הליווי בבנק.
 
תנופת הבנייה בישראל בעיצומה. יזמים, קבלנים וחברות קבלניות לבנייה רוכשים זכויות קניין ו/או בנייה, בקרקעות פרטיות ובקרקע המנוהלת על ידי רשות מקרקעי ישראל, מתכננים ובונים עשרות אלפי יחידות דיור, מגדלי משרדים, מבני תעשייה ומלאכה, מבני ציבור, בתי מלון, מרכזי קניות ודיור מוגן. כל אלה מוצעים לציבור צרכנים מגוון ורחב.
אלה גם אלה נזקקים לכסף רב: הבונים - למימון הפרויקטים והצרכנים - לרכישה או לשכירה של מגוון המוצרים: דירות בבתים משותפים ובתי מגורים צמודי קרקע לחסרי ומשפרי דיור, משרדים לניהול תאגידים ציבוריים ועסקיים ולעוסקים מורשים, מרכזי קניות לציבור הצרכנים, בתי מלחן לתיירים ונופשים  ודיור מוגן לגמלאים.
המקור העיקרי למימון הבנייה הוא התאגידים הבנקאיים הישראליים. בשנים האחרונות מתפתחים, בקצב איטי ההולך ומתגבר, מקורות מימון חוץ בנקאיים, חלקם הגדול תאגידים פרטיים ומיעוטם ציבוריים. הואיל והמימון הבנקאי מגיע עד לכדי כ-70% - 80% מתקציב הפרויקט, והואיל והבונים נזקקו לגייס תחילה הון עצמי בשיעור של כ- 20% - 30% מהתקציב, שלעתים לא היה מצוי בידיהם במלואו – הציע שוק המימון החוץ בנקאי פתרונות (יקרים) גם למטרה זו. אם הזכויות בקרקע בבעלות היזם והיא פנויה משעבוד (משכנתא), שווייה לפי הערכת השמאי ייחשב כחלק מההון העצמי.
אנו נתרכז כאן במה שמכונה "ליווי פיננסי בנקאי לבנייה".
בניגוד לעבר, בו הייתה זליגת מימון בנקאי מפרויקט היעד המוצהר לפרויקטים אחרים, ואף לתשלום חובות של היזמים (זכורה נפילת חברת הבנייה "חפציבה" עקב נסיבות דומות) – הידק  בנק ישראל את הפיקוח על תחום המימון הבנקאי לבנייה, ואף התאגידים הבנקאיים פרסמו נהלים חדשים, אשר על פיהם ינוהל חשבון הליווי כחשבון סגור המיועד לפרויקט היעד בלבד.
משמעות נוהל זה היא, כי כל זרימת הכספים המיועדים לפרויקט היעד וממנו, תיעשה דרך החשבון הסגור של הפרויקט ("חשבון הליווי"). בכללם, בצד המקורות, ההון העצמי שיופקד על ידי היזם, כספי הליווי הבנקאי (שיועבר בשלבים, בהתאם להתקדמות הבנייה ועפ"י אישור המפקח מטעם הבנק) וכספי רוכשי הדירות בדירות, המועברים אף הם  בתשלומים, באמצעות שוברי תשלום שקיבלו מהבנק. בצד השימושים בכספים שנכנסו לחשבון הפרויקט, ישולמו חשבונות עלויות הפרויקט, אשר אושרו ע"י המפקח, ישירות לקבלני הביצוע או לזכאים אחרים העוסקים באספקת שירותים, מוצרים או עבודה.
הבנק ינהל בחשבון הפרויקט גם את חשבון ערבויות חוק המכר (דירות), הניתנות על ידו לרוכשי הדירות בפרויקט, כנגד כל תשלום ע"ח הרכישה. כל התשלומים יופקדו על ידי כל רוכש בחשבון הפרויקט.
בחינה ראשונה של בקשה לאישור מסגרת אשראי בנקאית למימון פרויקט בנייה ("ליווי פיננסי לבנייה"), תתבסס על חוות דעת של שמאי מקרקעין מוסמך. חוות הדעת השמאית מכונה גם "דו"ח אפס", או "דו"ח היתכנות כלכלית"). יועדף שמאי שבהכנת חוות הדעת משתתף גם כלכלן.
יזם, קבלן או חברה קבלנית לבנייה, אשר יפנו אלינו בבקשה לגייס מימון לבניית פרויקט נדל"ן, יקבלו מאתנו שאלון אישי ורשימת המסמכים הדרושים לשם הכנת תיק הבקשה לליווי פיננסי לבנייה, המיועד לבנק.
בחלק מהבנקים ניתן להגיש בקשות לפרויקטים קטנים (בדרך כלל עד 10 יחידות דיור, או עד 1,000 מ"ר שטח בנייה כולל למימון פרויקטים מסחריים), למערך המשכנתאות של הבנק, באמצעות אחד מסניפיו. בקשות לאישור ליווי פיננסי לבנייה לפרויקטים גדולים יותר יוגשו על ידינו ליחידת מימון הנדל"ן שבהנהלות הראשיות, או למִנהלות האזוריות / המרחביות.  
 
אנו נגייס עבורכם:
  • מימון לרכישת הקרקע המיועדת לפרויקט.
  • מסגרת אשראי למימון עלויות הפרויקט.
  • מסגרת למתן ערבויות חוק המכר לרוכשים.
  • נעקוב אחר התנועות בחשבון הסגור של הפרויקט בבנק, ונמציא לכם דו"חות מפוצלים.
  • נשמש אנשי הקשר בניכם לביו הבנק, עד לסגירת חשבון הליווי.
 
צרו קשר, אשמח לענות על כל שאלה
עודד איתן יועץ למימון ולמשכנתאות, רח' חיים בר לב 1/13, נתניה 4246393.
טלפון: 077-3447623;  נייד: 052-2631957;  פקס: 09-8653175  דואר אלקטרוני: eitanoded@bezeqint.net
 
מלאו פרטים בטופס זה ואחזור אליכם בהקדם
< לעמוד הקודם