אז מה עושים כשבכל זאת קשה? נקלעתם לקשיים כלכליים? אתם מתקשים לעמוד בהתחייבויותיכם הכספיות וביניהם בתשלום סדיר ורצוף של המשכנתא? נקלעתם לחוב פיגורים ואין באפשרותכם לפרוע אותו מיד?  הקדימו ופנו לבנק כדי להסדיר את תשלום החוב!
 
זו לא בושה! לצערנו, בחייה הכלכליים של משפחה המנהלת משק בית, או בתקופת תפעולו של עסק, או בכל עיסוק שהוא, כשכיר או כעצמאי, אפשר שתבואנה  תקופות של שפל  וקשיים. אנו מאחלים לכל מי שנקלע לקשיים – שיצא מהם במהרה. בינתיים – אל תטאטאו את הבעיות אל מתחת לשטיח: פנו יחד עם היועץ שלכם למימון ולמשכנתאות אל הבנק, לפני שצברתם פיגורים כבדים בתשלומים ובטרם החליט הבנק לנקוט נגדכם באמצעים משפטיים ! ניתן ואפשר להגיע להסדר בהסכמה עם הבנק או עם כל מלווה אחר- כמו הקפאת התשלומים לתקופה מוגבלת או פריסתם לתקופה ארוכה יותר, כשהם  מוקטנים. אפשר להגיע להסכם לזמן קצוב, על תשלום ריבית בלבד, מתוך תקווה שעד אז תתאוששו כלכלית. רצוי לבדוק את הכדאיות הכלכלית למחזור ההלוואה. אם הבנק פתח כבר בהליכים משפטיים נגדכם – לפני שפניתם אליהם בעניין הפיגורים, הסדר תשלומים עמו יביא לעיכוב הליכים אלה. היעזרו ביועץ מנוסה למימון ולמשכנתאות: הוא יסייע לכם להגיע להסדר עם הבנק, עד שירווח.
אולם לעתים, בהתאם לנסיבות אליהן נקלעתם, לא תיוותר לכם ברירה אלא לקבל מהבנק שהות בת מספר חודשים למכור את הנכס בשוק החופשי, "ממוכר מרצון לרוכש מרצון". מכירה בלא אילוץ וללא "מימוש מהיר" והימנעות ממכירה ע"י רשויות החוק (ההוצאה לפועל, כונס הנכסים), תביא לכם תמורה גבוהה יותר ממכירת הנכס ותאפשר לכם להיפרע מהמשכנתא ואולי מחובות מעיקים נוספים. כאשר מדובר במכירת דירת מגורים, תיווצר כמובן בעיית מקום אלטרנטיבי למגוריכם.  לכך ישנן חלופות, שאתם תיאלצו להתמודד עימהן, ולבחור בזו הנוחה לכם בנסיבות העניין והאפשרויות, על פי יכולותיכם באותה נקודת זמן.
יתרת חוב לאחר מימוש הנכס. אפשר שהתמורה שתתקבל ממכירת הנכס, גם בלא "מימוש מהיר", בתנאי השוק ובמצב הנכס בעת המכירה, ולאחר ההפרשה  לתשלומי  מסים והיטלים,  אם הם חלים על הנכס כתוצאה  מהמכירה,  לא  תספיק  לפירעון  היתרה  הבלתי מסולקת של  המשכנתא. במקרה כזה יש לוודא, שהבנק יסכים מראש ובכתב, לשחרר את השעבוד (המשכנתא) הרובץ על הנכס לטובתו, כדי לאפשר העברת זכויותיכם בנכס על שמות הרוכשים. בנסיבות כאלה עליכם להגיע  להסדר עם הבנק על  תשלום היתרה, בטרם חתמתם עם הרוכשים על הסכם המכר.  צריך לזכור:  לא ניתן יהיה להעביר את זכויות הבעלות שלכם בנכס לקונים, בלא  הסכמת הבנק, כל עוד לא הסדרתם עם הבנק את פירעון היתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה. קיימות אצל  הבנקים השונים יחידות מיוחדות לטיפול ב"חובות קשים", ויהיה עליכם להגיע  עימהן להסדר בהתאם ליכולותיכם  ולהנחת דעתם. שוב – היעזרו ביועץ שלכם.
אם מקורה של ההלוואה בכספי תקציב המדינה ל"זכאים" (ראו להלן), בקשו את הבנק ממנו  קבלתם הלוואה זו, להפנותכם אל ה"וועדה המיוחדת" באגף אכלוס במשרד הבינוי והשיכון, כדי לבדוק את זכויותיכם לסיוע בנסיבות אלה. 
היו  תקדימים - כאשר המצוקה הכלכלית אליה נקלעו הלווים הצדיקה  זאת - בהם   הסכימו  בנקים למחוק חלק  מהיתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה, אם ע"י ויתור על "הפרשי הריבית" (ההפרש בין ריבית-ההלוואה לבין ריבית הפיגורים), או אף ויתור על חלק מקרן ההלוואה. במקרים אחרים הסכימו המַלווים, להסיר את השעבוד מעל הנכס ולאפשר את מכירתו לאחרים, כנגד הסדרת תשלום היתרה בדרך של מתן הלוואה חדשה וקבלת בטחונות חליפיים ללא שעבוד נכסי, כמו ערבים טובים להנחת דעתו של הבנק. בנסיבות אלה קיבל המַלווה, מתוך התמורה שנתקבלה ממכירת הנכס, את רוב רובה של  ההלוואה,  והבטיח את סילוק יתרתה.
אפשר לדון עם הבנק על שילוב בין שני הפתרונות האחרונים – מחיקת "הפרשי הריבית" או חלקם, ופריסת היתרה  הבלתי מסולקת לתקופה ארוכה.
מומלץ לקרוא  באתר זה, בקובץ המאמרים, את תיאור ההסדר שעשה  כותב שורות אלה עם אחד הבנקים והציל בכך משפחת מושבניקים בעמק יזרעאל מכיליון כלכלי.  קראו את המאמר "אפשר גם אחרת – הסיפור של משפחת ברנאי".      
 
צרו קשר, אשמח לענות על כל שאלה
עודד איתן יועץ למימון ולמשכנתאות, רח' חיים בר לב 1/13, נתניה 4246393.
טלפון: 077-3447623;  נייד: 052-2631957;  פקס: 09-8653175  דואר אלקטרוני: eitanoded@bezeqint.net
 
מלאו פרטים בטופס זה ואחזור אליכם בהקדם
< לעמוד הקודם