עודד איתן - היועץ האישי שלכם למימון ולמשכנתאות:

הלוואה מגובת משכנתא לדיור

ייעוץ וטיפול באישור ובביצוע הלוואה מגובת משכנתא,  למימון רכישת דירה או בית, או לרכישת מגרש ובניית בית מגורים צמוד קרקע.

הלוואה מגובת משכנתא לכל מטרה

ייעוץ וטיפול באישור ובביצוע הלוואה מגובת משכנתא לכל מטרה, כנגד שעבוד דירה או נכס דלא ניידי אחר.

מחזור משכנתא קיימת.

מחזור משכנאות

מימון לקבוצות רכישה

 ייעוץ וטיפול באישור הלוואה מגובת משכנתא, לרכישת הקרקע ולהקמת מסגרת אשראי בנקאי למימון הבנייה, טיפול באישור הלוואות פרטניות לכל אחד מחברי הקבוצה וקיום הקשר עם הבנק המלווה, עד לקבלת טופס 4 (אישור אכלוס).

ליווי פיננסי לבנייה

 ייעוץ וטפול באישור בנקאי מסגרת מימון לבניית בנייני מגורים (בתים משותפים או צמודי קרקע), מבני עסקיים (בנייני משרדים, מרכזים מסחריים, מבני תעשייה ומלאכה  ליזמים, חברות בנייה, קבלנים ובעלי קרקע, בעסקות קומבינציה או בבנייה עצמית של הפרויקט.

מחשבון משכנתא

חשוב לדעת

אודות עודד איתן
עודד איתן פועל בתחום המימון והמשכנתאות ועוסק בו מזה שנים רבות: 28 שנים כיהן כבנקאי בכיר בבנק "טפחות", ומזה 22 שנה משמש כיועץ למימון ולמשכנתאות ("עוסק מורשה"), בגיוס הון בנקאי או חוץ בנקאי ללקוחותיו – למטרותיהם האישיות או העסקיות. היה בין מייסדי קבוץ ארז, מקיבוצי עוטף עזה, בשטח שיפוטה של המועצה האזורית "שער הנגב". במהלך שנות עבודתו כיהן עודד איתן כמזכיר העיר באר-שבע וכסגן המזכיר הכללי של בנק "טפחות". בהמשך עבודתו בבנק כיהן בתפקידי ניהול בכירים שונים והיה חבר ההנהלה הפנימית של הבנק, עד אמצע שנות התשעים. קרא עוד
מהי "משכנתא"?
מהי אותה תרופת פלא, אותו גשר פיננסי אשר יאפשר לכם להשלים את מימון רכישת דירתכם, בניית ביתכם, הקמת עסקכם או לממש כל מטרה אחרת? בלשון העם, משכנתא היא הלוואה, הניתנת לתקופה ארוכה ואשר להבטחת פירעונה משעבד הלווה נכס דלא ניידי (נדל"ן) לטובת המלווה (הבנק, למשל). נכון יותר לומר: הלוואה מגובת משכנתא. המשמעות המשפטית של המושג משכנתא לענייננו היא – רישום שעבוד על נכס בלשכת רישום המקרקעין (הטאבו) לטובת המלווה, להבטחת פירעונה של הלוואה. שעבוד הנכס מהווה בטוחה, אשר דורש המלווה מאת הלווה, כנגד מתן ההלוואה. רישום המשכנתא יִמְנָע מבעל הנכס המשועבד, לבצע פעולות נוספות כלשהן בנכס – כגון מכירתו, שעבודו או העברתו לאחרים, בטרם נפרעה אותה הלוואה פירעון מלא ומוחלט ו/או בטרם התקבל לכך אישור בכתב מאת המלווה. הלוואה מגובת משכנתא היא מקור מימון חשוב לביצוע עסקה במקרקעין. קרא עוד
תהליך אישור וקבלת המשכנתא שלכם בבנק
כהקדמה לתהליך נקיים פגישת היכרות. את מיקום הפגישה ומועדה נתאם טלפונית או בדואר אלקטרוני או בפקס. הפגישה תקַבע בינינו במועד ובמקום הנוחים לכם. פגישה זו תתקיים ללא התחייבות כלשהי וללא תשלום שכר טרחה. בפגישה זו אציג את עצמי ואתם את עצמכם ואת מהות בקשתכם. תעמדו על יכולותי האישיות והמקצועיות, לטפל בבקשתכם ביעילות – ואילו אני אשמע מכם את פרטיכם האישיים ואת פרטי הבקשה, ואסביר לכם לפרטיו את תהליך אישור וקבלת ההלוואה מגובת המשכנתא שאתם עומדים לבקש מאת הבנק. אם תבחרו בי לטפל בבקשתכם מול המערכת הבנקאית – נסכם יחד את גובה שכר טרחתי ושלבי תשלומו ונחתום על הסכם הזמנת עבודה. נוסח ההסכם יומצא לכם לעיון באותו מעמד. עם חתימת ההסכם אפשר יהיה להחל בעבודה, כבר במסגרת פגישת ההיכרות.. אודות תהליך הגשת הבקשה, אישורה וביצוע ההלוואה לחצו כאן להמשך